Climate Miles Halte Gouda


Op 22 oktober kwam Marjan Minnesma (Urgenda) en ruim 200 andere wandelaars aan in Gouda. Gouda was een halte van de Climate Miles karavaan die voert van Groningen naar de klimaattop in Glasgow. Onderweg mag iedereen meelopen: voor een dagdeel, een dag of meer. Ook een aantal vrijwilligers van Fairtrade Gouda en de Werkgroep Duurzaamheid Gouda liepen mee, een enkeling vanaf Woerden (via Reeuwijk) en anderen vanaf Reeuwijk. Weer anderen liepen op 23 oktober mee van Gouda naar Rotterdam. Op deze wijze werd aandacht gevraagd voor de klimaatcrisis.

Gemeente Gouda in actie!

De wandelaars werden voor het Huis van de Stad opgewacht door wethouder Corine Dijkstra. De Werkgroep Duurzaamheid Gouda heeft een oproep gedaan aan het College van B&W om haar klimaatbeleid te intensiveren. Dat is nodig om de doelstelling te behalen die het College van B&W en de gemeenteraad zich eerder hebben gesteld.

 

Al in 2011 heeft Gouda verklaard dat zij in 2040 CO2-neutraal wil zijn, Maar wat er is eigenlijk daadwerkelijk gerealiseerd in de afgelopen 10 jaar? En is een doelstelling voor 2040 wel genoeg? De klimaatverandering voltrekt zich immers sneller dan verwacht. Juist kleine producenten in Afrika, Azië en Latijns Amerika hebben veel last hebben van klimaatverandering. 

 

Op 23 oktober liet Wethouder Corine Dijkstra weten dat het College het appèl ter harte zal nemen.

Verslag Rachida Chabani - Climate Miles Halte Gouda


Download
Brief aan het gemeentebestuur van Gouda
WDG boodschap aan College B-W.jpg
JPEG-bestand 165.2 KB


Meer inspiratie?

Een impressie van de aankomst van de klimaatcaravaan is te zien op het dagverslag van Climate Miles.
Of bekijk de prachtige fotorapportage van Astrid de Haan van Eyemindpictures.

Ook verwijzen wij graag naar het (beeld)verslag van Omroep West, waarbij speciaal aandacht voor Dick van Elk, mede-oprichter van de groep 'Grootouders voor het klimaat' en de opname van RTV Gouwestad.