The earth is what we all have in common


2 juni 2024: Festival Gouda Maakt Toekomst

Op GoudAsfalt vindt ook dit jaar weer het jaarlijkse festival met Markt, Food, Talks, Muziek en Workshops plaats. Meer informatie is hier te vinden.

Samen Duurzaam Gouda

Van Werkgroep naar Platform

In oktober 2017 werd de Duurzaamheidsdag Gouda georganiseerd. De betrokken organisaties ontdekten toen de meerwaarde van hun samenwerking. Het gevolg: het ontstaan van de Werkgroep Duurzaamheid Gouda met als gezamenlijk doel duurzaamheid in Gouda in de breedste zin van het woord de aandacht te geven die het verdient. Betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van de verschillende projecten door de groep zijn: Stichting Fairtrade Gouda, Raad van Kerken Gouda, IVN IJssel en Gouwe, NIVON Natuurvrienden Gouda e.o., Grootouders voor het Klimaat en diverse enthousiaste burgers. In 2022 besloten de betrokkenen om verder te gaan als platform Samen Duurzaam Gouda.


Duurzaamheid: een breed begrip

Samen Duurzaam Gouda heeft als doelstelling het bewustzijn van een duurzame samenleving onder individuen en groepen in de Goudse samenleving te vergroten. Onder duurzame samenleving verstaan wij een mondiale en lokale samenleving waar iedereen de ontwikkelingsruimte die de natuur biedt eerlijk met elkaar deelt.

Er staat nogal wat op het spel. De klimaatcrisis dreigt de aarde onleefbaar te maken. Tegelijkertijd is er grote ongelijkheid en worden zij die het minst hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde het eerst getroffen. Er rust een grote verantwoordelijkheid op mensen in Nederland, ook in Gouda, om bij te dragen aan oplossingen. Dat kan ook. Gouda Maakt Toekomst.


Samenwerking

We willen actief de samenwerking met en tussen Goudse duurzaamheidsorganisaties bevorderen. Samen Duurzaam Gouda. Een sleutelbegrip is bewustwording en handelingsperspectief. Samen Duurzaam Gouda is een platform om het bewustzijn te verhogen onder zowel groepen als individuen in de Goudse samenleving en vanuit het besef van urgentie hen te stimuleren een eigen bijdrage te leveren aan een duurzamere samenleving. Daarnaast willen wij de gemeente Gouda helpen en constructief kritisch volgen bij het realiseren van een passend duurzaamheidsbeleid.

Activiteiten

Stichting Fairtrade Gouda, Raad van Kerken Gouda, IVN IJssel en Gouwe, NIVON Natuurvrienden Gouda e.o., organiseren regelmatig activiteiten in lijn met het doel van Samen Duurzaam Gouda. Grootouders voor het Klimaat is actief binnen en buiten Gouda (denk o.a. aan het klimaatalarm, klimaatmars en Climate Miles, de wandeling van Groningen naar Glasgow in 2021 met halte in Gouda).

Sinds 2017 wordt een jaarlijks gezamenlijk evenement georganiseerd met als hoogtepunten Duurzaamheidsdag Gouda, Gouds Sustainable Food Event en het initiatief tot Gouda Maakt Toekomst. Begin 2022 is in samenwerking met DuurzaamheidsPlatform Gouda (DPG) en Energiecoöperatie Gouda (EcG) voor het eerst een speciaal duurzaamheidsdebat georganiseerd voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Voor jongeren is een social hackathon in Gouda geïntroduceerd met het doel om creatieve oplossingen te bedenken voor concrete problemen op het gebied van duurzaam samenleven. Het winnende idee van de editie 2019 waaraan 6 teams van 4 instellingen van Voortgezet Onderwijs deelnamen betrof het gebruik van bermgras om papier te maken. Deze flyer is daarom gedrukt op bermgras-papier.

Gouda Maakt Toekomst

In het jaar van Gouda750 was Samen Duurzaam Gouda (toen nog Werkgroep Duurzaamheid Gouda) initiatiefnemer van het duurzaamheidsfestival Gouda Maakt Toekomst. Op 2 juni 2024 vindt de derde editie plaats op GOUDasfalt.
Het doel is om iedereen geïnspireerd naar huis te laten gaan met in gedachte hoe leuk, lekker en makkelijk het eigenlijk is om (een beetje) groen te zijn.

De aankondiging met omschrijving van het festival is hier te vinden.

Gouda Maakt Toekomst 2023 met een gevarieerd programma en zo'n 2500 bezoekers was zeer geslaagd. Meer informatie en een verslag is te vinden op deze website.

Doe mee

Samen Duurzaam Gouda is een platform voor organisaties en burgers die staan voor een positieve toekomst, een duurzame en eerlijke samenleving. Als jij een bijdrage wilt leveren die past bij jou (op korte termijn zoeken wij bijvoorbeeld een vrijwilliger voor de organisatie van een nieuwe editie van de social hackathon) of ideeën hebt voor een nieuwe activiteit, neem dan contact met ons op. 

E-mailadres: info@samenduurzaamgouda.nl of WhatsApp 06 4712 4590 (Harry Clemens)